Home

Ons huis:
In de ecologische wijk De Buitenkans in Almere bouwen wij ons eigen huis. Een houten huis, een duurzaam huis, een energiezuinig huis, mogelijk zelfs een passief huis. We streven er niet naar volledig zelfvoorzienend of autarkisch te leven, maar we willen wel door de materiaalkeuze en een zo beperkt mogelijk energieverbruik, een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Op dit moment leven er zo’n 6,8 miljard mensen op aarde. Met z’n allen hebben we eigenlijk al behoefte aan ruim 4 maal de aarde. Dit leidt tot allerlei schaarste, bijvoorbeeld tekorten aan ertsen, mineralen, energie, schoon drinkwater, ruimte en voedsel.
De verwachting is dat de wereldbevolking ondanks de vergrijzing in het westen, zal stijgen tot 8 a 9 miljard inwoners in 2050. Deze ontwikkelingen zullen de druk op natuurlijke bronnen in enkele decennia tot ongekende hoogte doen stijgen, met alle gevolgen van dien.
Dat er daarnaast ook klimaatveranderingen plaatsvinden staat inmiddels wel vast. Hiervoor is veel wetenschappelijk bewijs voorhanden (zie bijv. http://www.ipcc.ch/). Voor klimaatcritici is het echter niet onomstotelijk bewezen dat de mens daar de oorzaak van is. Meest geaccepteerde theorie is echter, dat de toename van CO2 in de atmosfeer de belangrijkste reden is van opwarming van de aarde. Vanuit deze gedachte is reductie van CO2-uitstoot van belang in de beperking van de ‘global warming’.
Een uitweg voor deze problematiek staat prachtig omschreven in het boek van Michael Braungart en William McDonough uit 2002: ‘Cradle to cradle’, waarin zij hun c2c-visie op duurzaam ontwerpen uiteenzetten.  Met ons c2chuis willen wij ons houden aan de kern van hun boodschap: ‘reduce, re-use, recycle’ (zie http://www.storyofstuff.com/international/).Commentaar is welkom:
Het doel van deze website is het delen van de kennis die wij opbouwen tijdens de bouw van ons eigen huis en het beschrijven van onze persoonlijke ervaringen tijdens dit avontuur.  Als wij namelijk in ons eentje op een eiland gaan zitten denken dat “wij goed bezig zijn” is dat  niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Er zijn  meer mensen nodig om verandering teweeg te brengen. Kennisverspreiding staat daarbij aan de basis. We nodigen iedereen uit verder te lezen op onze website c2chuis.nl en commentaar te geven op de berichten.

Comments are closed.