Duurzaam

We bouwen een duurzaam huis. Ecologisch verantwoord gebouw met zo veel mogelijk nagroeibare materialen (hout, stro, etc.).

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-duurzaam-bouwen-en-verbouwen.html
http://www.senternovem.nl/mmfiles/BasisDoc_XS2_duurzaambouwen_def_2008_tcm24-316176.pdf

Uit onderzoek van prof. Hendriks (TU Delft – bron Duurzame Bouwmaterialen 1999) blijkt dat de bijdrage van de bouw aan broeikasgassen (33%) en afvalstromen (40%) heel erg groot is. Vanuit onder andere de cradle to cradle gedachte betekend dit bijvoorbeeld:

Beperk de vraag / reduce; 
Dit gaat eigenlijk niet alleen over bouwmaterialen maar ook over de ruimtevraag, de energiebehoefte en watergebruik. Kijk naar de grondbehoefte en de mogelijkheden die het landschap biedt. Aandachtspunten naast natuur en ecologie zijn water, verkeer, energie maar zeker ook leefbaarheid.
Kunnen bijv. bestaande groenstructuren worden ingepast in het nieuwe bouwplan? Is er aan te sluiten bij de bestaande infrastructuur, zodat we geen nieuwe wegen of extra energie- en waterleidingsystemen hoeven aan te leggen? Kunnen we gebruik maken van bouwmaterialen uit de directe omgeving? Maar ook moet een architect uit gaan van standaardmaterialen, zodat de hoeveelheid bouwmateriaal en restafval beperkt blijft.

Het beperken van de bouwafvalstoffen is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee.
Installatietechnisch dient ook gekeken te worden hoe de energievraag beperkt kan worden: het zelf opwekken van energie, hergebruik regenwater.
Kunnen toepassingen zoals hot-fill systemen direct worden geïnstalleerd, kan de buisdikte kleiner, kan de afstand tussen de ketel en voorziening worden beperkt. Mogelijkheden genoeg om de prijs gunstig te beïnvloeden. Met op langere termijn het effect van een lage energie- en waterrekening.

Gebruik oneindige bronnen / re-use;
Oneindige bronnen zijn bronnen die weer aangroeien, terugkomen na verwijdering en geen blijvende schade aan het milieu aanrichten. Dus, zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen. Of populair gezegd: zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog gebruik kunnen maken van de aarde en haar opbrengsten.
Dit werd voor het eerst vastgeled in het eerste Nationaal Milieu Beleidsplan van de overheid in 1988. 
We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van oneindige bronnen. Maar, aangezien we hiermee nog geen totaal huis kunnen bouwen moeten we ook gebruik maken van eindige bronnen.

Eindige bronnen / recycle;
Uiteraard is het zaak hier bewust en zorgvuldig mee om te gaan, maar dat spreekt natuurlijk voor zich. Het gebruik van eindige bronnen verdient echter niet alleen aandacht bij het toepassen, maar er moet vooral ook aandacht besteed worden aan de laatste fase van de producten. In een uiteindelijke sloopfase (na 50 of 100 jaar) moeten toegepaste materialen her te gebruiken zijn. Zeer veel bouwmaterialen gaan verloren, omdat in de sloopfase het moeilijk te scheiden is of zodanig vervuild is door bijvoorbeeld het verlijmen met andere materialen dat het niet meer te recyclen is.

Comments are closed.