Buitenkans

We bouwen ons huis in ‘de Buitenkans’. Dit is een ecologische en duurzame wijk in het noorden van Almere, in de Stripheldenbuurt nabij de  Oostvaardersplassen.

luchtfoto van de Buitenkans

luchtfoto

De wijk is opgericht in collectief particulier opdrachtgeverschap in nauwe samenwerking met woningbouwvereniging de Alliantie en de gemeente Almere. De ontstaansgeschiedenis van dit project ligt al in de jaren 90 van vorige eeuw. Na vele jaren van intensieve voorbereiding is in 2005 gestart met de bouw van de eerste fase, waarbij zo’n 50 woningen zijn gerealiseerd.
Heel veel meer informatie over het project de Buitenkans is terug te vinden op www.debuitenkans.nl

Onze woning is één van de laatste van zeven die op resterende vrije kavels op individuele basis zijn ontwikkeld.

Bijzonderheden over de wijk:
-De wijk wordt opgenomen in een officiele architectuurroute door Almere. Een gids die verschillende fiets- en wandeltochten beschrijft langs bijzondere gebouwen onder architectuur . Almere Buiten is het eerste stadsdeel dat eind 2010 haar eigen architectuurroute heeft. In deze gids staat ook een beschrijving van de Buitenkans.
-Het project de Buitenkans  is genomineerd voor de architectuurprijs van de stad Almere. Zie ook http://www.casla.nl/apa/genomineerde-projecten/252-project-17-de-buitenkans

klik op de foto om te vergroten

-In de Buitenkans zijn bijzonder veel volgels en dieren te zien. Hieronder een verkorte opsomming van bijzondere waarnemingen in en om onze wijk:
Bunzing, Vos, Boomvalk, Bosuil, Bruine Kiekendief, Buizerd, Gierzwaluw, Goudhaan, Grote Bonte Specht, Grote Gele Kwikstaart, Gekraagde Roodstaart, Grutto, Houtsnip, Huiszwaluw, Keep, Kleine Barmsijs, Kleine Karekiet, Koekoek, Koperwiek, Kramsvogel, Kuifleeuwerik, Lepelaar, Matkop, Nachtegaal, Ooievaar, Regenwulp, Roerdomp, Torenvalk, Ijsvogel, Zwarte Roodstaart.

Comments are closed.