Eise

De EPC-berekening is uitgevoerd door Eise Riemersma van bureau B39.

Eise is zeer kundig en betrokken. Uitgebreidde en parate kennis, maar ook een goede scheiding tussen hoofd- en bijzaken. Naast actuele kennis van het bouwbesluit heeft Eise ook actief meegedacht over de praktische invulling van het project en handige tips voor aanvraag van de bouwvergunning. Daarnaast is zijn kennis van de Passief Huis norm (PHPP) zeer waardevol gebleken. We zijn erg blij dat we Eise al in een zeer vroeg stadium erbij hebben betrokken.

Comments are closed.